info

Den store statsquizen

Test dine forvaltningskunnskaper og konkurrer mot andre statlige virksomheter og Grasrota.

Start Topp 10
Info

før du starter ...

info

Resultat:

Bra jobba!
Vi tror at du kan gjøre det enda
bedre neste gang.

Topp 10 Start ny quiz

Topp 10

Deltakere registrert med privat e-postadresse spiller som Grasrota. Minst ti spillere fra hver virksomhet må delta.

Gjennomsnittsscore for hver virksomhet

  informasjon

  Den store statsquizen er et spill laget av Difi hvor du kan teste dine forvaltingskunnskaper og konkurrere mot andre statlige virksomheter og Grasrota.

  Det eneste vi trenger for at du skal kunne delta er en e-postadresse. Den vil brukes til å sortere resultatene på topplisten og vil ikke publiseres noe sted. Oppgi helst din jobb e-post, så vi kan kategorisere resultatene etter statlig virksomhet. Resultater fra andre e-poster (Gmail, Hotmail o.l.) vil samles på resultatlisten som Grasrota.

  Minimum 10 fra samme virksomhet (e-postdomene) må delta for å komme med på topplisten, og rangeringen baseres på gjennomsnittet av disse.

  Du kan velge å ta quizen med eller uten tid, men bare de som deltar på tid vil komme med på resultatlisten.

  Cookies (_ga, _gat) fra Google Analytics benyttes for å analysere brukeradferd.